Spring naar inhoud

De ‘niet-te-doen’ lijst

26 juni 2012

Een welgemeend advies uit het timemanagement gedachten goed is lijstjes maken. Nog beter is de lijstjes te ordenen volgens de zogenaamde Eisenhower matrix. Daarmee orden je taken tegen de achtergrond van hun belang en urgentie. Helaas vraagt de uitvoering van de zo ontstane overzichten een forse dosis zelfdiscipline. Mocht je dat ontberen, dan leveren de zogenoemde ‘to-do-lists’ eerder meer spanning, dan rust.

Verder lezen…

Gevoelens negeren

8 februari 2012

Emoties, of gevoelens zijn de sterkste motivatoren voor gedrag. Gevoelens zetten aan tot ondernemen, maar kunnen je ambities ook fors hinderen. Verder lezen…

Zelfdiscipline trainen

18 januari 2012

Zelfdiscipline vormt het verschil tussen gerealiseerde plannen en betreurde dromen. Hoe plannen te maken, zelfs scherpe doelen te formuleren en actieplannen uit te werken is voor velen bekend. Helaas, zijn er ook talloze onder ons die het maar niet lukt de fantastische zelf geformuleerde plannen tot resultaat te brengen.   Zelfdiscipline, of zelfcontrole is de factor die voor een belangrijk deel het verschil lijken te verklaren tussen het wel/niet realiseren van ambities. De vraag is dan vervolgens, is zelfdiscipline te versterken? Verder lezen…

Helden bezitten bovennatuurlijke kwaliteiten

9 januari 2012

In onze maatschappij worden de ogenschijnlijk moeiteloos behaalde resultaten veel hoger aangeslagen dan de resultaten die behaald zijn met veel inspanning. Dat is dan ook direct de valkuil waar velen invallen. Zij die inspanning inferieur achten aan talent,  zullen nimmer maximaal gebruik  maken van hun potentie. Zelfs helden moeten zich inspannen om maximale prestaties te leveren. Verder lezen…

Koeien grazen nooit alleen

13 december 2011

Laatst sprak ik een koe. Je snap natuurlijk direct dat dit niet waar kan zijn, want iedereen weet dat koeien niet kunnen spreken. Tenminste.

Toch sprak ik met een koe en vroeg haar: ‘hoe komt het toch dat jullie altijd bij elkaar staan?’

Kijk naar het weiland, zei de koe. Als je vanaf hier kijkt, dan is het hele weiland groen. Hier vandaan, aan de rand van het weiland kan niemand zien waar het lekkerste gras groeit. Maar kijk je nu naar de andere koeien, dan weet je direct waar het lekkerste gras groeit. Koeien die elders gaan grazen hebben gewoon pech. Een beetje ervaren koe graast waar andere grazen.

Elke dag hetzelfde en meeslepend willen leven

21 november 2011

Is je beleving over vandaag identiek aan alle andere dagen? Wat was de laatste keer dat je voor je gevoel een risico nam? Probeer je wel eens iets nieuws uit? De laatste tijd iets gedaan dat je nog dagenlang weer in de herinnering schoot, omdat het je vaststaande opvattingen wat leek te ondermijnen? Onderneem je weleens actie om iets verder uit te zoeken, omdat het je alleen maar interesseert en het verder geen doel dient?

Als alles altijd voorspelbaar voor je is, je het risico van de onbekende situaties zo veel mogelijk vermijdt en geen nieuwe terreinen verkent, leef je in de zogenoemde ‘comfort zone’. Niets mis mee, maar verwacht dan ook niets anders, dan dat wat je ‘gisteren’ overkwam. Verder lezen…

Is het echt belangrijk

14 november 2011

Is het echt belangrijk.

Is het echt belangrijk

14 november 2011

De enige vraag die je voortdurend scherp houdt: ‘Is dit echt belangrijk? Altijd, overal en in iedere situatie met succes toepasbaar. Te simpel? De enige manier om daar achter te komen, is het zelf uit te proberen. Verder lezen…

Elke grootse verandering begint met een kleine stap

20 oktober 2011

Sinds ik mijn eerste coaching gericht op persoonlijke ontwikkeling  uitvoerde, lijkt de tijd voorbij gevlogen. In al die jaren heb ik honderden mensen voorbij zien komen, die om een of andere reden iets wilden veranderen in hun leven. Voor de een was het een carrière keuze, een ander leed aan de spreekwoordelijke ‘mid-life’ crisis, of er was sprake van serieuze twijfels over de eigen kwaliteiten. Veelvuldig was de aanleiding  voor coaching wat diffuser. Deze groep zou ik kunnen  omschrijven als: ‘gewoon meer uit het leven willen halen’.

Verder lezen…

Vrijheid verplicht

6 oktober 2011

Door de klemtoon in de titel van dit stukje te verleggen, verandert de betekenis.  Met de nadruk op ‘vrijheid’, leg je het accent op de consequenties van de vrijheid. Vrijheid, geeft verplichtingen, stelt eisen. In de tijdgeest lijkt de klemtoon veelal op ‘verplicht’ te liggen. ‘Je moet vrij zijn’. Verder lezen…