Spring naar inhoud

Gedachten zijn geen feiten

17 februari 2011

Gedachten kunnen een sterke invloed hebben op hoe we ons voelen en daardoor invloed hebben op wat we doen. Vaak komen die gedachten plotseling en ogenschijnlijk automatisch.

Door je beter bewust te zijn van de gedachten die door je hoofd gaan, die gedachten vervolgens los te laten door de aandacht te richten op de lucht die vanzelf in en uit je lichaam stroomt, is het mogelijk wat afstand van te nemen van de gedachten en ze in het juiste perspectief te zien.

Je kunt dan op andere manieren, bewust en zoals je zelf wenst handelen.

Automatische gedachten

Vanuit onze ervaring hebben we allemaal regels en opvattingen opgebouwd. Misschien waren die regels en opvattingen ooit waar en nuttig, maar in het heden kunnen ze ons ook belemmeren. Diverse regels en opvattingen zijn maar (voor-)oordelen en kunnen ons danig hinderen in het optimaal handelen. Door oude gedachtepatronen die automatisch in ons opkomen, te herkennen en op waarde te schatten, ontstaat vrijre ruimte om bewust en doelgericht te handelen.

Het is belangrijk dat we werkelijk beseffen, dat alle gedachten slechts gebeurtenissen in ons hoofd zijn. Ook de gedachte die zegt dat het niet zo is. Gedachten zijn geen feiten en wij zijn onze gedachten niet.

Gedachten leren herkennen

Gedachten geven ons vaak een aanwijzing over wat ons bezighoudt. Door onze aandacht bewust op de gedachten te richten krijgen we daar meer greep op.  We identificeren ons zo niet langer met de gedachten en kunnen daardoor automatische (re-)actiepatronen doorbreken. Door oefening zullen we vertrouwde en automatische gedachtepatronen die onze stemming negatief beïnvloeden, leren herkennen. Bijgevolg kunnen we het gedrag dat ons in neerwaartse spiraal brengt, bewust veranderen.

Manieren om gedachten anders te bekijken

Hieronder volgen een aantal manieren waardoor je anders kunt reageren op negatieve gedachten.

  • Kijk naar de gedachten als ze opkomen en weer verdwijnen, vanuit de opvatting dat je ze niet hoeft te volgen.
  • Beschouw je gedachten als gebeurtenissen in je hoofd, in plaats van als feiten. Het kan zo zijn dat een specifieke gebeurtenis gepaard gaat met telkens dezelfde soort gedachten en gevoelens. Het lijkt dan logisch om te denken dat het waar is, maar jij bent nog altijd degene die bepaalt of het waar is en hoe je er mee omgaat. Daarvoor is het dan wel noodzakelijk dat je, wat er in je hoofd omgaat zoveel aandacht kan schenken dat je de gedachten ook werkelijk herkent. (zie mindfulness)
  • Zet je gedachten op papier. Hierdoor ga je gedachten anders zien. Het wordt zo minder emotioneel en overweldigend, omdat er een onderbreking zit tussen de gedachten en het opschrijven. Je gunt jezelf zo de tijd om stil te staan bij de betekenis van de gedachten.

Als je de gedachten waarneemt, ga je ze niet veroordelen, maar stel je jezelf de volgende vragen:

  • Kwam deze gedachte plotseling en automatisch in mijn hoofd?
  • Komt de gedachte overeen met de feiten van de situatie?
  • Is er ook iets bij dat ik in twijfel kan trekken?
  • Zou ik er op een ander tijdstip, of met een andere stemming ook zo over gedacht hebben?
  • Zouden er in deze situatie ook andere gedachten of zienswijzen mogelijk zijn?

Geef je ‘wijsheid’ een kans om op deze manier je automatische gedachten patronen die niet productief zijn, te doorbreken.

Gedachten en gevoelens achter je gedrag

Nu stoppen met piekeren

Zelfvertrouwen met aandacht

De kunst van ‘het leven in het moment’

Was de bijdrage nuttig, kijk dan verder in de ‘woordenwolk’ bij mindfulness.

Advertenties
One Comment

Trackbacks

  1. Wie is de zondebok « PRESTEER MET PLEZIER

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: