Spring naar inhoud

Leer van het verleden, leef in het nu en benut je ervaring voor de toekomst

24 maart 2011

De natuur barst van energie en opwinding. Het is lente. Ik leef en werk op het platteland. Misschien ervaar ik daardoor de verschillen tussen de seizoenen iets directer, maar zelfs in de stad kan het je niet ontgaan zijn dat de lente is begonnen. Waar hier de hazen, eenden en ander klein wild, gestimuleerd door vermenigvuldigingsdrang, onverhoeds de weg oversteken, zo zijn in de stad de terrassen voller en is de kleding luchtiger. We ontberen de observator van de ‘rokjesdag’, maar de dag is gekomen zoals elk jaar. Je voelt dat de nieuwe mogelijkheden in de lucht hangen.

Als de ‘ambitielat’ in je vizier ligt, kan je de zon niet zien schijnen Verder lezen…

De ‘zeven jaar relatiedip’ is er vaak al binnen twee jaar

23 maart 2011

De technologische veranderingen gaan zo snel, dat een computer, mobile telefoon, of een IPad al verouderd is als je het apparaat de winkel uitdraagt. De technologie is niet het enige dat het primaat heeft op veroudering. Uit een onderzoek onder 2000 Britten blijkt dat de aftakeling van relaties de laatste jaren ook een super versnelling heeft doorgemaakt. De relatiedip komt niet meer na zeven jaar, maar lijkt nu al na twee jaar de kop op te steken. Verder lezen…

Wie is de zondebok

18 maart 2011

De stemming in de maatschappij lijkt de laatste jaren steeds grimmiger te worden. Het is de schuld van de autochtonen, de baby-boomers, van hen die aan een gracht wonen, de bonus-graaiers, de VMBO’ers, of de generatie ‘X’, ‘Y’. Zo hoort iedereen wel bij een groep die door anderen verantwoordelijk wordt gehouden voor… Ja, voor wat eigenlijk? Hoe is het ontstaan? En zal het tij vanzelf weer keren, of moeten we doelgericht actie ondernemen? Verder lezen…

Als het leven niet volgens plan verloopt, vormt een toekomst droom eerder een extra barrière dan een uitkomst

17 maart 2011

Je moet aardig zijn, beleefd tegen iedereen, altijd je best doen, geen taalfouten maken, met twee woorden spreken en alles altijd onder controle hebben. Je moet het heft in handen houden en precies doen wat je hoort te doen. En perfect gelukkig zijn, hoort vanzelfsprekend ook tot de reeks van verplichtingen. Zowel fysiek, als mentaal zal je je moeten kunnen meten met de allerbeste. En natuurlijk nooit zeuren. Moet je eens om je heen kijken, anderen hebben het heel wat minder en die zijn toch ook gelukkig? En wat, als het nu toch allemaal iets anders verloopt? Verder lezen…

Gedrag willen we altijd laten kloppen met ons verstand

10 maart 2011

Ons verstand houdt niet zo van onbeantwoorde vragen. Als we ons op een bepaalde manier gedragen, ook al was dat gedrag impulsief, hebben we er achteraf altijd een ‘sluitende’ verklaring voor. Dit mechanisme is productief te benutten door jezelf met voor jou belangrijk vragen op te zadelen. Het moeten dan wel vragen zijn die je iets opleveren en niet van die verschrikkelijke vragen waarmee je vooral je zelfvertrouwen ondermijnt. Verder lezen…

Zelfvertrouwen balans tussen doorzetten en aanpassen

8 maart 2011

Je zou kunnen veronderstellen dat het begrip zelfvertrouwen altijd al heeft bestaan. Voor sommige mag het een eeuw geleden lijken, maar het begrip zelfvertrouwen deed pas in de jaren 60 haar intrede in de  psychologie. Zelfvertrouwen werd gekoppeld aan succes. Nathaniel Branden definieerde in 1969 zelfvertrouwen als: “De persoonlijke en positieve ervaring om goed om te kunnen gaan met basale veranderingen in het leven”. Branden omschreef zelfvertrouwen als het resultaat van zelfovertuiging (positief gevoel over de eigen capaciteiten) en zelfrespect (gevoel waardevol te zijn). Word je met zelfvertrouwen geboren en is het te ontwikkelen? Er zijn vast aangeboren verschillen, maar er valt zeker wel iets te ontwikkelen aan zelfvertrouwen. Verder lezen…

Stress is nuttig, gestrest zijn sloopt je prestatie vermogen

4 maart 2011

In de volksmond wordt veelal pas van stress gesproken, als de spanning de stimuleringsdrempel duidelijk en gedurende langere tijd heeft overschreden. Toch is er veel vaker sprake van stress. Lang niet altijd onaangenaam. Telkens wanneer onze maximale aandacht gevraagd wordt, slaat het stresssysteem aan. Dat is uitstekend, zonder dit mechanisme zouden we het niet redden.

Maar als het stresssysteem zo geprikkeld is dat we ons voortdurend gespannen voelen, redden we het ook niet. Verder lezen…

Hoe is de stemming na de vakantie

28 februari 2011

Het leuke van het bijhouden van een blog is naast het schrijven, dat ik een beeld krijg van wat bezoekers van mijn blog nu bezighoudt. Natuurlijk er zijn in dit blog specifieke thema’s en dat selecteert de bezoekers. Maar binnen die selectie zie ik elke dag de zoektermen die mensen gebruikten, waardoor zij op dit blog terecht kwamen. Keer op keer hebben de zoektermen direct na een vakantie eenzelfde teneur. De stress is niet verdwenen en de zorgen zijn er weer in alle hevigheid.

De zoektermen van maandag 28 februari 2011

De zoektermen die ik direct na de voorjaarsvakantie rond 11:00 uur aantrof, warende volgende:

 • Fundamentele doelen
 • Boosheid en assertiviteit
 • Wat is zelfvertrouwen
 • Balans werk privé
 • Tips tegen somberheid
 • Draaglast draagkracht
 • Het leven is risico
 • Geest kalmeren

Zo op het eerste gezicht lijkt dit geen vrolijk stemmend lijstje. Als dit is dat de speurders op internet drijft, dan lijken er naast nog niet gerealiseerde goede voornemens ook nogal wat zorgen te bestaan. Eigenlijk niet zo verrassend. Een vakantie levert vaak niet datgene, dat we gehoopt hadden.

Achtergrond van zoektermen

Wat waren de gedachten die voorafgingen aan het intypen van deze zoektermen?  Mijn (beroepsmatige) nieuwsgierigheid is direct gewekt, maar ik kan er slechts naar gissen. Tegen de achtergrond van de vragen die wij in onze praktijk krijgen, kan ik me diverse verhalen voorstellen achter de zoekterm.

Fundamentele doelen

“Ik ben nu in 2011 weer bezig geweest met het realiseren van mijn doelen, maar ik kan er mijn aandacht niet op houden. Blijkbaar zijn er betere, fundamentelere doelen te bedenken, zodat ik als vanzelf daar mijn aandacht op blijf richten. Maar ja, hoe doe ik dat? Het achterhalen en formuleren van fundamentelere doelen?

Boosheid een assertiviteit

De vakantie van mw. X. was niet wat ze zich er van voorgesteld had. Alles liep anders dan verwacht. Ook haar partner had het zich anders voorgesteld. Hij wilde ontspannen, maar de kinderen waren nou niet werkelijk meegaand en het appartement viel flink tegen. Over alles maakte hij een punt en reageerde voordurend geïrriteerd en boos. Ze liet het maar over zich heen komen, omdat ze de sfeer niet verder wilde verpesten. Nu terug van vakantie neemt ze zich één ding voor, ‘dit niet nog een keer op deze manier’. Mw. X gaat zich vast voorbereiden op de volgende vakantie, zodat zij zich tegen het prikkelbare gedrag van haar man te weer kan stellen. Maar hoe? Toch eens opzoeken op internet. Hoe kan ik me assertief opstellen?

Zo kan ik bij elke zoekterm wel een voorbeeld uit de praktijk halen dat daar prachtig bijpast.

Ik hoop dat de antwoorden zoekers wat van hun gading aantreffen op dit blog.

Graag nog specifiekere antwoorden?

Zet je reactie onder deze bijdrage, of stuur me een mail en ik zal proberen je vraag te beantwoorden.

Doelen of eindresultaten

Interne waarden sturender dan doelen

De enige werkende aanpak om te doen wat je wilt

Zelfvertrouwen

Versterken van je zelfvertrouwen

De kunst van ‘het leven in het moment’

Vechten tegen psychisch ongemak werkt niet

Leven in balans I

Als je wacht ben je altijd te laat

Rustbrein temmen

Prettig leven is risico nemen

En nog veel meer

Interne waarden, sturender dan doelen

21 februari 2011

Als je er bij stil staat ben je goed in staat om te achterhalen wat je echt van belang vindt. Hoe zou je leven eruit moeten zien? Hoe zou het leven ideaal gezien, moeten verlopen? Of hoe je met anderen wilt omgaan? Waarden die je belangrijk vindt in het leven, sturen je acties en ze werken als een interne norm om de huidige stand van zaken tegen af te zetten. Hoe zou ik graag willen dat ik me gedraag met vrienden, familie, gezin, mezelf en hoe zou ik om willen gaan met bijvoorbeeld het milieu etc. Als je gedrag afwijkt van de wijze waarop de waarden je in beginsel willen sturen, dan kan dat interne spanning leveren. Waarom gedragen we ons dan toch anders dan dat we het liefste zouden willen? Onvoldoende zicht op de waarden is er een van. De andere bron waardoor we onszelf niet serieus nemen zijn diverse ‘angsten’. Bijvoorbeeld de ‘angst’ dat anderen ons niet zullen pruimen, als we doen wat we het liefste doen. Breng om te beginnen je fundamentele waarden in kaart, om een plezierig leven te kunnen leiden.

Waarden zijn geen doelen

Waarden verschillen van doelen, maar beïnvloeden onze doelen wel fundamenteel. Waarden zijn voortdurend actief als referentie ten opzichte van alles dat we doen. Doelen verwoorden datgene dat we graag zouden willen realiseren. Een waarde stuurt de grote lijn.

Simpel voorbeeld

We ambiëren bijvoorbeeld een vakantie naar het zuiden. Doelen zijn gericht op de hindernissen die te overwinnen zijn, als we op weg zijn naar het zuiden. De rivieren, bergen en tolwegen, moeten als hindernis genomen worden om ooit in het zuiden te belanden.

Het klink allemaal mogelijk wat weinig spannend en het voorbeeld is zeker simpel, maar het geeft wel de essentie van de verschillen tussen waarden en doelen. In feite is de vakantie naar het zuiden niet simpeler, dan de sturende waarde die ongeveer behelst; ‘ik wil een liefdevolle, steunende en opgewekte partner zijn’. Het hebben van een partner is dan wel het eerste doel dat gerealiseerd zal moeten worden. Het hebben van een partner is slechts een doel, een hindernis die overwonnen is. De keuze van de partner is vast wel gestuurd door de bestaande waarden. “Met deze vrouw of man ben ik in staat een liefdevolle, steunende en opgewekte partner te zijn”. Het eerste doel is bereikt als de partner er is, maar wordt het daarmee ook een relatie waarbij je een opgewekte partner kan zijn?

Waarden onder druk

Het eerste doel kan dan wel bereikt zijn, maar de waarden worden pas zichtbaar in het gedrag in de dagelijkse praktijk. En dan raken velen van het pad. We willen naast die fijne relatie ook nog een beter passende baan, een fijner huis, een fraaie bolide, drie keer per jaar op vakantie etc. en moeten redelijk wat geld verdienen om dat allemaal te realiseren. De druk neemt toe, de omgeving en  doelen die tamelijk los staan van onze fundamentele waarden, werken als dagelijkse verleiders. De waarden die je leven van betekenis zouden maken, worden voor je het weet naar de achtergrond verdrongen.

Verhelderen van waarden

Er kunnen nog zoveel doelen gerealiseerd worden, maar als ze niet in lijn zijn met je fundamentele waarden, dan is het realiseren van doelen een bodemloze put. De werkelijke bevrediging zal telkens onvoldoende blijken en zo moeten nieuwe doelen gerealiseerd worden om het gevoel van bevrediging voldoende te houden. Het verhelderen van de waarden die fundamenteel voor je zijn kan een belangrijke bron zijn om een plezierig en bevredigend leven te leiden. Hoe aan de slag?

 1. Inventariseren van de waarden die je acties in verschillende levensterreinen sturen. Levensterreinen:
  1. Relaties (gezin, familie, vrije tijd, werk);
  2. Werk/opleiding
  3. Vrije tijd
  4. Tijd voor jezelf
 2. Wat zijn de hindernissen die het leven volgens die fundamentele waarden in de weg staan?
 3. Opstellen van een door de fundamentele waarden gestuurd actieplan. (Dit zijn in feiten doelen)
 4. Dagelijks evalueren wat er goed ging en wat maakte dat het je lukte om volgens die fundamentele waarden te handelen. En alles morgen weer doen en mogelijk een stapje oprekken.

Er zijn diverse hulpmiddelen op internet te vinden om op gang te komen met het in kaart brengen van de voor jou belangrijke waarden. Veel tests zijn gerelateerd aan werkwaarden, maar met een beetje creativiteit zal je in staat zijn de waarden te veralgemeniseren naar algemeen geldende levenswaarden.

8 vragen om je kwaliteiten scherp te krijgen

Gedachten anders bekijken

Onbewust gedrag basis voor de echte verandering

Persoonlijke waarden test van 123 test

Werkwaardentest van psychologie magazine

Gedachten zijn geen feiten

17 februari 2011

Gedachten kunnen een sterke invloed hebben op hoe we ons voelen en daardoor invloed hebben op wat we doen. Vaak komen die gedachten plotseling en ogenschijnlijk automatisch.

Door je beter bewust te zijn van de gedachten die door je hoofd gaan, die gedachten vervolgens los te laten door de aandacht te richten op de lucht die vanzelf in en uit je lichaam stroomt, is het mogelijk wat afstand van te nemen van de gedachten en ze in het juiste perspectief te zien.

Je kunt dan op andere manieren, bewust en zoals je zelf wenst handelen. Verder lezen…